PRZEDSZKOLE NR 19 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z odziałami integracyjnymi i specjalnymi
Strona głównaAktualnościREKRUTACJA 2015 Kadra pedagogicznaRamowy rozkład dnia Przekaż 1 %SponsorzyPorady dla rodzicówREKRUTACJA -POBIERANIE PLIKÓWArchiwum AktualnościGaleria 2014/2015Galeria 2011/2012Galeria 2013/2014Galeria 2012/2013
Grupy
Programy
Podstawa programowa 2014
Misja i wizja przedszkola
Misja i wizja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA NR 19 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby każdego dziecka i jego rodziców.

Zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb.

Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci. 

Wykorzystujemy w pracy metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka oraz własną  kreatywność.


WIZJA  PRZEDSZKOLA NR 19 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne,

zapewniające wspomaganie oraz

ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.

Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.